Araş. Gör. SEDA KÖKGÖR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. SEDA KÖKGÖR

T: (0282) 250

M skokgor@nku.edu.tr

W skokgor.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hukuk Fakültesi
Bölüm:Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı:Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri